Таня Боева поиска право на отговор в писмо до БЛИЦ по повод думите на бившия ѝ съпруг.  Припомняме, че  Михаил Бургуджиев, изпрати писмо до агенция БЛИЦ, в което подробно излага своята позиция по повод изказванията на певицата, че тя и новата й половинка са подложени на тормоз от него.

Ето какво пише Боева, без редактоска намеса:

По повод твърденията на Михаил Бургуджиев заявявам,че в голямата си част не отговарят на фактическата обстановка и писмените доказателства.
 Съдът не е изразявал воля по отношение на бракоразводното ни споразумение, а одобри варианта на споразумението, изцяло предложен от страна на Михаил Тодоров Бургуджиев и безусловно приет от мен. Освен че споразумението се спазва, аз извън него, чрез Телепоща, предложих на Михаил да вижда сина ни, така че да могат да прекарват дори повече време заедно, до момента отговор няма.

По повод взаимоотношенията на сина ни с родителите на Михаил, разполагам с документи от няколко независими един от друг психолoзи , пред които детето разказа потресаващи факти и събития. Те са приложени към делата. В хода на написаното от бившия ми съпруг до „Блиц” стават ясни неговите желания по отношение на  детето,без да се вземат под внимание потребностите и желанията на сина ни.

Истина е, че се води разследване срещу многобройна група хора, сред които като обединяваща фигура се открояват имената на бившия ми съпруг и бившия ми свекър ТОДОР БУРГУДЖИЕВ - директор в ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД. В интерес на досъдебното производство е да оставим компетентните  органи  да приключат разследването.

 Съвсем скоро цялата истина ще излезе наяве и аз нямам търпение да се видя с фамилия Бургуджиеви в съда. 
 Пожелавам на читателите на Блиц да са здрави и смирени и като вярващ в Бога човек,  ще завърша с: „Правете добро ,за да ви се върне добро!“.