Българското либертарианско общество винаги се е противопоставяло на всякаква форма на въвеждане и пропагандиране на безусловния базов доход в България и ще продължава да се бори за максимум лична свобода на българските граждани, категоричен е председателят на Българското либертарианско общество - Стоян Панчев.
В статията  "Комунизмът - най-вероятното бъдеще" попаднахме на този цитат: "Единственото решение, предложено до момента, е „универсален основен доход” - еднаква сума, плащана на всички, независимо от това какво положение заемат в обществото. Това е една от малкото идеи, които имат подкрепа както от либертарианската десница, така и от социалната левица", посочва Панчев.

От името на Българско либертарианско общество желаем да заявим много ясно, че подкрепа за безусловен базов доход е невъзможно да дойде от либертарианец, особено десен. Либертарианството е морална система, която издига личната свобода и ненамесата в личните дела на индивида. Дясното от своя страна пък зачита правото на частна собственост и свободна размяна. Изключено е, представител на тази част от десния политически спектър да одобрява насилственото изземане на блага от едни граждани и преразпределянето му към други.

Съвременната идея за безусловен базов доход е базирана на рязко увеличение на косвените данъци и отнемане на частна собственост в големи размери, за да може да се финансира социалната програма за гарантирани доходи. Безусловния базов доход е форма на социалната държава, която ще има разрушителен ефект върху основите, на които дължим прогреса на човечеството последните три века, а именно - частната икономическа инициатива, преприемачеството, пазарът на труд и човешките свободи.

Натякваният напоследък проблем, касаещ прехвърлянето на работни места от хора към роботи е нещо, което сме виждали многократно в миналото. Нека не забравяме, че над 90% от хората са били заети в земеделието, значителна част от заетите са работили в индустрията, а днес работят в сферата на услугите. Роботите, заместващи хора, не само ще ни направят по-богати, както всяка друга технологична революция, а и ще отворят много нови възможности за работа в други сектори. Еволюцията е неизменна част от развитието на човешката история и не трябва да бъде повод за ограбване на едни хора за сметка на други, каквото е безусловния базов доход.

Швейцарците разумно се отказаха от идеите за безусловен базов доход на референдум, който беше проведен през 2016 г. – 77% против въвеждането и едва 23% в подкрепа. Всички други експерименти за въвеждане на безусловен базов доход са с предизвестен провал поради икономическата неконсистентност на такава гигантска социална програма за преразпределяне на средства от работещи към неработещи.

Източник: Vesti.bg.