Рано или късно всеки се замисля за това, че може да бъде по-ефективен на работното място, но също така в личния живот и домашните дела. Съществуват много начини за повишаване на собствената ефективност. Много от тях са събрани в приложението Maxdone – то определено ще преобърне живота ви в добра посока, пише profit.bg.

На първо място, трябва да кажем, че Maxdone не е елементарно приложение. Съществува уеб версия на услугата. На сайта ще откриете повече възможности и цялата информация за вашите цели и задачи ще се синхронизира с приложението, благодарение на записки, които трябва да водите. Сайтът позволява да работите с колегите и близките, а също така да настроите работата си с входящите електронни писма. Това е удобно и полезно.

Поради тази причина препоръчваме първоначално да се регистрирате на сайта,  а след това да инсталирате приложението. Запознайте се с услугата и решете дали тя ви подхожда. След това свалете приложението.

Maxdone дублира възможностите на сайта. Потребителите получават възможност да създават нови задачи и да работят с вече налични такива, да разглеждат плана си за деня, да обединяват задачи в една цел, да създават задачи с чек листа и т.н. В това пиложение има огромно количество мощни инструменти за планиране и повишаване на личната ефективност. Те гъвкаво се настройват според потребностите на потребителя.

Като начало ще трябва да настроите категории, да си поставите цели, а след това да пристъпите към създаването на задачи. Обозначете сроковете за изпълнение. Ще видите какво точно трябва да правите за съответния ден.

Наличието на чек списъки ви позволява да се справите със задачите максимално качествено. С други думи, Maxdone ви помага да се вземете в ръце и да въведете ред в делата си.