Международен екип от геолози е направил първата оценка на цялостния размер на техносферата на Земята, според която масата на техническите съоръжения, изградени от човека, се доближава до 30 трилиона тона. Изследването е публикувано в Anthropocene Review. Идеята за понятието техносфера е на Питър Халф (Peter Haff), професор по геология и строително инженерство в Университета Дюк и съавтор на доклада.
"Техносферата се състои от нашите сложни социални структури заедно с физическата инфраструктура и технологични артефакти, подкрепящи енергийните, информационните и материалните потоци, които позволяват на системата да работи, включително толкова различни обекти като електроцентрали, електропроводи, пътища и сгради, ферми, пластмаси, инструменти, самолети, химикалки и транзистори", обясняват проф. Халф и колегите му пред sci-news.com, пише nauka.offnews.bg. "Техносферата е система със собствената си динамика и енергийни потоци - и хората, които са също част от нея, трябва да я съхранят, за да оцелеят", добави водещият автор д-р Ян Залейзевич (Jan Zalasiewicz) от университета в Лестър, Великобритания.

Според екипа, техносферата на Земята сега тежи около 30 000 000 000 000 тона, маса, която е повече от 50 кг за всеки кв.м от повърхността на планетата. "Общо това е 5 порядъци повече от постоянната биомасата на хората." Изследователите смятат, че техносферата е някаква мярка за степента, в която ние сме преобразували нашата планета . Техносферата днес се развива мащабно и с ускорена диверсификация на формите, което я представя като отличителен нов компонент в планетарен мащаб, отбелязват изследователите. "Техносферата се припокрива в общи линии и взаимодейства тясно с останалите сфери, като например хората и техните домашни животни и културни растения, съставляващи голяма част от биосферата и са вградени в рамките на техносферата, а в същото време хората са и генератори на техносферата." "Това е аналогично на водата, която е съществен компонент и на хидросферата, и на атмосферата".

Концепцията на Антропоцена определя епохата, през която хората въздействат върху планетата, значително променяйки я. "Техносферата може да е геоложки млада, но тя се развива с бясна скорост и вече е оставила дълбок отпечатък върху нашата планета", заяви проф. Залейзевич. "Това е позволило на производството на огромен масив от материални обекти, от прости инструменти и монети, химикалки, книги и CD-та, до най-сложните компютри и смартфони", разказва проф Колин Уотърс (Colin Waters) от университета в Лестър. "Много от тях, погребани в слоевете, може да се запазят в далечното геоложко бъдеще като "технофосили", които ще помогнат за характеризирането и датировката на Антропоцена".

Ако технофосилите трябва да се класифицират както палеонтолозите класифицират нормалните фосили - въз основа на тяхната форма, вид и текстура - изследването показва, че броят на отделните видове "технофосили" сега на планетата вероятно достига един милиард или повече - и вече превъзхожда броя на биотични видове, които живеят в момента.