Свойствата на този нов антибиотик, който вече се нарича фазолицин (phazolicin), може да го направят особено ценен, когато се използва в селското стопанство.
 
"Бактериалната резистентност към антибиотиците е огромен проблем както в медицината, така и в селското стопанство, поради което намирането на нови вещества с антибактериални свойства е толкова важно", казва Константин Северинов, биохимик от университета Рутгерс в Ню Брунсуик.
 
Антибиотиците могат да предизвикат рак на стомаха?

Екзотичен антибиотик е открит в кореновите възли на дивия растящ боб вид Phaseolus vulgaris. Това е метаболитен продукт на симбиотична бактерия, която фиксира азота и инхибира растежа на вредни микроби.
 
Тези полезни бактерии принадлежат към род Rhizobium, но за разлика от други бактерии от този род, те произвеждат антибиотика фазолицин.
 
Сензационно: Още преди 30 години намерили лек за рака, а днес...

Тепърва започваме да разбираме всички полезни свойства на това вещество.
 
Антибиотикът е в състояние да атакува разнообразна група бактериални клетки. По-важното е обаче, че е в състояние да проникне в бактерията и да се "прикрепи" към нейната рибозома, като потиска способността ѝ да произвежда протеини.
 
Откривателите на новия антибиотик предполагат, че той може да се прилага при ускоряване растежа на много бобови растения.
 
Материалът за откритието е публикуван в списание Nature Communications.