На устен изпит по журналистика в УНСС отиват 350 кандидат-студенти., получили оценка от 4 и нагоре. Изпитът ще се проведе в неделя. Двойките са малко, а пълните шестици са 11.
28 от оценките са  между 5.50 и 6.00.  80% от писалите са избрали темата "Защо?", а 20 на сто - "Моята новина". УНСС ще приеме 75 студенти по специалността "медии и журналистика".  /БЛИЦ