Четириколка каляска от ІІ в. преди Христа, собственост на тракийски аристократ, откри археоложката Даниела Агре край с. Борисово, Елховско.
Тя определи пред БЛИЦ  ожткритието си като изключително интересно и важно. Това е единствената луксозна четириколка откривана по нашите земи във вида, в който е положена. Според Агре каляската е била парадна. Конете, които са теглили каляската са били умъртвени на място. Украсата на сбруя е изключително богата - на ярема има бронзова фигура на пантера. Тепърва предстои изследването на юздите. За първи път се открива всъщност така наречения багажник на каляска заедно с трапезната керамика и италийски вносни съдове в него. Най-вероятно в тях е имало вино. Има и объл стъклен съд, който според Агре също е уникален. Предполага се, че в гроба е поставено и жертвено животно-кучето на господаря. До сега се е смятало, че щитът на колесницата е отпред, а се оказва обратното, че той е отзад. Агре допълни, че проучват три гроба, като в единия е било открито 8-9-месечно бебе с богати дарове и съд за благовония. Съседният гроб е на жена и вероятно са в родствени връзка с погребания знатен тракиец. /БЛИЦ