Титлата доцент може да отиде в историята. Това стана ясно по време на дискусия между социолози заедно с просветния министър Сергей Игнатов върху Закона за развитие на академичния състав.
Проектът предвижда 3 длъжности на учените - асистент, доцент и професор, както и 2 степени - доктор и хабилитиран доктор. По време на дискусията обаче социолозите се обявиха за още по-радикална промяна, която да опрости системата на кариерно израстване на академичния състав.<br /> <br /> Те настояха длъжностите доцент и хабилитиран доктор да отпаднат, за да имат време учените да се занимават с научната си дейност, а не с изкуствени бюрократични процедури по кариерно израстване.<br /> <br /> Просветният министър Сергей Игнатов заяви, че може и да приеме техните предложения след консултация със Съвета на ректорите.<br /> <br /> &quot;Аз лично съм за радикална промяна, но задържах доцентската степен, за да има приемственост в системата. Ако приемем длъжността доцент да отпадне, всички доценти автоматично ще бъдат произведени в професори&quot;, каза Игнатов, който сам е доцент.<br /> <br /> Социологът Андрей Райчев оприличи старата система на кариерно развитие с дилижанс, а новата - на двигател с вътрешно горене. &quot;Доцентската степен е камшикът от стария дилижанс, който напълно ненужно запазваме в новата система&quot;, бяха думите му.<br /> <br /> www.standartnews.com<br /> <br /> /БЛИЦ<br />