Теглото на всички неща, създадени от човека на планетата, е около 30 трилиона тона, изчислиха в свое проучване учени от Университета на Лестър, Великобритания.
В техносферата, която обхваща зоната с човешка намеса на Земята, са включени сградите, пътищата, мостовете, автомобилите, както и всичко останало, сътворено от човешки ръце. В нея влизат и отпадъците от човешката дейност.

Такива изчисления се правят за първи път. Базирани са върху десетки статистически анализи и проучвания. Ако сметките на научния екип са верни, това означава, че човешкият отпечатък върху Земята е 50 килограма на всеки квадратен метър от планетата.

Уникалните по рода си данни ще помогнат в изучаването на антропоцена - най-новата епоха в развитието на човешката цивилизация. Според последните теории антропоценът отбелязва края на холоцена в геоложката история на Земята, продължил 11 700 години. Началото на антропоцена е след 1950 година, когато човечеството навлиза в ера на интензивно развитие на технологиите и индустрията.