Глобалният пазар за гласова биометрия набира скорост и се очаква да нарасне от 1,1 милиарда щатски долара през 2020 г. до 3,9 милиарда през 2026 г., коментира Милен Ганев, съдружник в българската софтуерна компания Е-CARD, която е в топ 50 на Европа. Фактори като нарастващото търсене на стабилни системи за откриване и предотвратяване на измами в сектора на банковото дело, финансовите услуги и застраховането, както и необходимостта от намаляване на разходите за удостоверяване и идентификация, стимулират бързото възприемане на решения за гласова биометрия по целия свят. 

Ключово значение имат измамите, насочени към банковия сектор в светлината на цифровизацията му, сочи анализът на MarketsandMarkets Research. Чрез мащабни кражби на данни измамниците с достъп до банкови идентификационни данни могат да се доберат до сметките на клиентите. Това на свой ред създава нужда от ново ниво на сигурност в цялата система за финансово удостоверяване. Гласовата биометрия отговаря на тези нови, по-взискателни нужди на банките и финансовите институции чрез интелигентно идентифициране на потребител въз основа на гласов отпечатък, посочи Милен Ганев. 

Националната банка на Австралия обяви, че наскоро е внедрила ново биометрично решение, предназначено да удостоверява потребителите чрез гласа им и да открива измами. След успешно тестово изпитание в края на 2020 г., банката вече предлага гласова биометрична защита за всички клиенти. Технологията VoiceID позволява на потребителите да се удостоверяват за секунди, като просто говорят. Тя анализира повече от 1000 характеристики на гласа на потребителя, за да потвърди самоличността му. В случая потребителите могат да създадат своя гласов профил чрез криптиран телефонен разговор. Всеки път, когато потребителят се свърже с банката, технологията може да анализира произношението, височината на гласа и ритъма, за да се увери, че обаждащият се е този, за когото се представя. 

Наред със спестеното време фактор за въвеждането на гласовата биометрия са измамниците, които постоянно „надобряват” в своите престъпни дейности. Те разработват нови начини за заобикаляне на традиционните методи за удостоверяване, често използвани от кол центровете. Майсторски фалшификати и социално инженерство се комбинират в отлична сплав за мамене, затова допълнителните методи за удостоверяване са от съществено значение. Въпрос на политика е дали гласовото удостоверяване да се предложи в допълнение към или като заместител на традиционните методи – пароли и въпроси за сигурност, обясни Милен Ганев от E-CARD. 

От гледна точка на пазарните сегменти – продукти и услуги – бизнесът с услуги е този, който по-скоро ще побърза да внедри решения за гласова биометрия, прогнозира MarketsandMarkets. Най-голямо приложение, поне в началото, технологията ще има в кол-центровете. Според профила на кол-центровете – автоматизирани IVR, центрове с оператори, мобилни приложения и системи за удостоверяване на служителите – най-голям ръст ще се наблюдава при мобилните приложения. Това се дължи на все по-мащабното използване на смартфони и нуждата от защитени процес на удостоверяване. 

Що се касае до индустриалните ниши, лидери – наред с финансовия сектор – ще са сферата на здравеопазването и науките за живота. Следват ги другите вертикали като търговията на дребно и електронната търговия, правителственият сектор и отбраната, телекомуникациите, транспортът и логистиката, хотелиерството, енергетиката и комуналните услуги.