Общите приходи на GLOBUL за 2008 г. достигнаха близо 900 милиона лева, което представлява увеличение от 11,6% спрямо общите приходи на компанията за 2007 г.. се хвалят от телефонния оператор.
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации на оператора за годината възлиза на 382,5 милиона лева, в сравнение с 316 милиона лева през 2007 г., а оперативната печалба на компанията надмина 195 милиона лева, което е годишен ръст от почти 36%.
Приходите на GLOBUL за четвъртото тримесечие на 2008 г. възлизат на над 250 милиона лева, което е с 15,6% повече от приходите на оператора за последните три месеца на 2007 г., съобщават от мобилния оператор. Оперативната печалба за периода отбелязва впечатляващ ръст от над 72% спрямо същия период на миналата година и достигна 61,2 милиона лева.
Към 31 декември 2008 г., общият брой на клиентите на GLOBUL достигна 4 096 996 или с 5,8% повече в сравнение с 2007 г. Абонатите на договор наброяват 2 102 564, с близо 26% повече от 2007 г. и те представляват 51,3% от всички клиенти на компанията. В резултат на атрактивните търговски предложения на GLOBUL и увеличаващия се дял на абонатите на договор, през 2008 г., клиентите на оператора са разговаряли средно по 112 минути на месец, което е с 15% повече от 2007 г. Средният приход на компанията от един потребител за 2008 г. отбелязва понижение от 5% и възлиза на 18,50 лв./ БЛИЦ