Комисията за защита на потребителите (КЗП) е забранила заблуждаваща търговска практика на мобилния оператор "Виваком".
Според КЗП телекомът е премълчал &quot;съществена информация, което влияе върху икономическото поведение на клиента&quot;. Регулаторът е установил, че &quot;Виваком&quot; е рекламирал интернет достъп &quot;с минимална скорост 144 kbps за пренос на данни&quot;, но в конкретния разглеждан случай не е осигурил въпросната скорост.<br /> <br /> Става дума за клиент, който е сключил едногодишен договор за мобилен интернет и в последствие установява, че връзката е по-бавна от посочената в рекламната брошура.<br /> <br /> &quot;Когато иска обяснение от мобилния оператор за несъответствието научава, че интернет трафикът в неговото населено място се осигурява през 2G мрежа. Фирмата планирала да обезпечи 3G покритие през третото тримесечие на 2010 година, което е след изтичането на договора на клиента&quot;, обясниха от КЗП.<br /> <br /> Проверка на регулатора е установила, че услугата се рекламира със слогана, &quot;Онлайн навсякъде, без обвързване&quot;, но не се дава информация в кои населени места и райони има 3G покритие и в кои липсва. &quot;Това оставя потребителя с погрешното впетатление, че покритието е гарантирано навсякъде&quot;, коментират от КЗП.