Научен екип, изработил компютърен модел за аналитично описание на славянски ръкописи, за издание на старобългарски текстове в интернет и търсещи програми за използване на информационен корпус, спечели голямата награда за наука “Питагор 2009”, подплатена и с чек за 10 000 лв. Отличието беше връчено снощи от образователния министър Даниел Вълчев на ръководителя на екипа Анисава Милтенова от Института по литература в БАН.
Колективът, в партньорство с водещи европейски културно-научни институции, като Британската кралска библиотека, Университетите в Гьотеборг и Упсала, Университетът в Питсбърг, САЩ създават електронни каталози и бази данни на средновековни кирилски ръкописи и дигитална библиотека от славянски ръкописи, старопечатни книги и справочна база данни.
С другата голяма награда “Питагор 2009” (също чек от 10 000 лв.) за учен, бе удостоен чл. кор. проф. дфн Петър Атанасов, която му бе връчена от министър-председателя Сергей Станишев. Той работи в областта на инженерните науки. Проф. Атанасов два пъти е удостоен с наградата на името на акад. Емил Джаков за особен принос в областта на нанотехнологиите. За последните 3 години има 74 публикации в международни издания с импакт-фактор.
Останалите отличия бяха са с награден фонд от 5 000 лв. Най-голям частен инвеститор в науката стана „КЦМ-Пловдив“. Дружеството разработва собствени интелектуални продукти: два патента за технология за преработване на цинксъдържащи суровини и за иновативен Метод за производство на серен триокис. КЦМ притежава оригинални технологично-апаратурни решения и производствено ноу-хау. Създадени са две научно-технологични лаборатории - Лаборатория по екология, сертифицирана по ISO и акредитирана да извършва изпитване на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и Електро-техническа лаборатория със солиден опит в контрола на параметри на електрически уредби.

С престижната награда „Питагор“ се отличават учени и научни колективи, които имат съществен принос за развитието и популяризирането на българската наука и научни резултати. Жури с председател акад. Петър Кендеров (който оглавява и Висшата атестационна комисия) оцени 118 номинации в 14 научни категории. Критериите на журито включват наукометрични показатели, участие в международни организации и проекти, принос за развитие на научната област в България и други. Победителите получиха парични и предметни награди, осигурени от Министерството на образованието и науката.

Статуетката „Питагор” е изработена от скулптора Вежди Рашидов. Специално за церемонията съвместно с учени от Централната лаборатория за оптичен запис и обработка на информацията към БАН бе разработена авторска пластика, графичен и художествен дизайн на холографски знак на статуетката „Питагор”. /БЛИЦ