Най-тъжната риба на света вирее дълбоко в океана край Австралия. Тя живее на дълбочина 800 - 1600 метра, а външният й вид наистина е потресаващ.

Средният размер на тази риба е 30-60 см. Както не е трудно да се забележи, обитателката на морските глубини е напълно лишена от люспи. Огромна уста, израстък, приличащ на нос и широко поставените очи придават на рибата вид на най-нещастното създание на Земята. 

Но не съдете за нея само по външния вид. За разлика от повечето подводни обитатели, тъжната риба няма плавателен мехур. А също така е лишена почти напълно от мускулатура.

Как плува тогава? Всъщност никак. Това странно създание предпочита да не си усложнява много живота и се движи по течението. За да се нахрани, това лениво, намръщено същество просто си отваря устата. 

И все пак, независимо от мързела си, това е една от най-грижливите риби по отношение на "децата си". До момента на появяването им самката седи до хайвера, охранявайки го от неприятели. След появяването на малките, тя продължава да ги пази и създава на най-дълбоките и тъмни места цели "детски градини", за да ги отглежда на спокойствие. Единственият вид, застрашаващ тази риба, са хората. Заради разширяването на дълбоководния лов, това безобидно създание все по-често попада в мрежите. 

А как се размножава? Трудно. Като всеки лентяй тази риба не обича излишните движения и заради това се размножава неохотно. Бавното възстановяване на популацията на тази риба поставя под въпрос нейното оцеляване. 

Превод БЛИЦ