Още от детството научаваме, че водата може да бъде течна, твърда и газообразна. Международен изследователски екип установи, че съществува и четвърто агрегатно състояние, което определя значителни разлики в свойствата на дадено вещество, съобщават световните издания.

Откритието обяснява редица аномалии, свързани с водата, които са били забелязани по-рано, но никой не е могъл да ги обясни. По този начин течното състояние може да приеме две различни форми.

Добре познатото ни състояние е типично при температура от + 25 ° C. Водата обаче може да остане течна дори при екстремни температури като -63 ° C и по-ниски. Нейните свойства се променят драстично: течността става плътна, което се влияе от високото налягане.

Плътността се различава с около 20%, което е достатъчно различните състояния на течната вода да не се смесват. Това е подобно на вода и масло в един съд.

Водата е важно вещество за живота, поради което се изисква пълно разбиране за нея в различни области на науката (биохимия, криобиология, материалознание и др.). Информацията е важна и за индустриите, където водата действа като разтворител, продукт, реагент или примес.

Новото откритие със сигурност ще окаже влияние върху науката и инженерството, заявил е Николас Джовамбатиста от CUNY Center. Остава учените да изяснят как няколко течности могат да повлияят на водните разтвори и биомолекулите във водна среда.

Новите изводи са революционни, те променят представата на учените за протичането на редица процеси на планетата. Сега повече аномалии са обяснени логично. Интересното е, че теорията за съществуването на две течни състояния на водата е представена още преди три десетилетия. Тази възможност е била показана чрез компютърна симулация.

Превод и редакция: БЛИЦ