Изследователите са на мнение, че ако извънземните съществуват и те са оставили на човечеството някакво зашифровано послание, то напълно е възможно то да е оставено в самото тяло на човека, в неговото ДНК. 

Това е направено умишлено, за да се провери нивото на развитие на човека на определен етап на развитие. 

Учените Владимир Щербак и Максим Макуков са убедени, че човекът някога е бил генетични проектиран от технически по-развити представители на чужди цивилизации, обитаващи друга звездна система. Предполага се, че това е направено преди 100 милиона години.  

Напълно е възможно, както смятат учените, извънземните да са изпратили на Земята закодирани сигнали, които да са внесли изменения в човешкото ДНК. 

Според втория вариант, те са пристигнал на нашата планета с готов генетичен материал, който е бил поставен в човешкото тяло. Интересното е, че вторият вариант е получил подкрепа сред повечето влиятелни учени, включително и Франсис Кирк, който участва в откриването на молекулата на ДНК. 

Според учените, дадената хипотеза може да се окаже правдоподобна, защото тя е напълно съвместима с принципите на еволюцията. А зараждането на живота на Земята би могло да бъде както естествен процес, така и намеса в хода на еволюцията от вън. 

В случая с намесата, може да се измени хода на еволюцията и при необходимост да се внесат определени корекции.  

Може да бъдат формулирани още редица интересни хипотези, но едно може да се каже със сигурност, че съвременните учени не знаят чак толкова много за произхода на живота на Земята. 

При всеки етап на изследванията се появяват нови загадки и несъответствия, които учените тепърва имат да разгадават. 

Превод и редакция: БЛИЦ