Облакът плазма, който се образува в резултат на мощното изригване на слънцето, достигна земята. Сега магнитото поле след изхвърлянето "изгаря" магнитното поле на планетата ни, се казва в съобщение Лабораторията по рентгенова астрономия на слънцето към Института по физика към руската Академията на науките. 

По думите на учените облакът плазма е достигнал орбитата на Земята около 12 часа по-рано от прогнозираното време. 

По време на първото изригване на слънцето са се разпространили сеизмични вълни, наричани от учените "слънцетресение", съобщава водещия научен сътрудник на Института по космични изследвания Алексей Струмински. 

"Интересното в тези изригвания е това, че заедно с тях се е наблюдавало и разпространяването на сеизмичните вълни по слънцето и това може да бъде видяно на документираните изображения", разказва той.

По неговите думи такива изригвания не би трябвало да носят никаква вреда за здравето: "Има хора, които вярват в слънчевите изригвания и влиянието им върху това как се чувстваме. Има и такива, които не вярват. Това е субективно и е на ефекта на самовнушението", убеден е ученият.

Той уточнява, че силата на изригванията няма да повлияе върху работата на радиовръзката и спътниците, при тях това почти няма да се усети. 

Съвсем друго мнение, обаче, има ръководителят на Московският космически клуб Иван Моисеев. Той смята, че слънчевите изригвания ще извадят от строя техниката на спътниците. Все пак и той Моисеев изключва теорията, че тези изригвания ще са пагубни за здравето на хората. Според него вредно влияние оказват фактори от психологически характер.

"Практически не е доказано, че тези изригвания влияят върху здравето на човека. Трябва да разберем, че ефектът плацебо оказва основно влияние върху усещанията на хората, те се тревожат, очакват неприятности - ето, че им се случват", убеден е Моисеев.

Превод БЛИЦ