Последните научни изследвания показват, че всичко заобикалящо ни, включително и хората, се състои от изключително тънки вибриращи струни, приличащи на разтягащи се еластични ленти. При което, всичко това се намира едновременно в 11 измерения. 

Най-учудващото е това, че всичките те се намират в единадесет измерения. Ако мозъкът на човек е способен да възприема всичко заобикалящо го в три измерения (без да отчитаме времето), то за нас ще е доста трудно да разберем какво точно представляват единадесет измерения. 

Струните на вселената вибрират на различни честоти 

В последно време много учени подкрепят теорията за многоизмерността на нашия свят, професорът от Колумибийския университет в Ню Йорк Брайън Грийн (Brian Greene) е убеден, че може да има много измерения, които са се навили до свръхплътно пространство. Във всяка една частица се намита "танцуваща" енергийна нишка, която прилича на вибрираща струна. 

При което ние дори не разполагаме с подобни средства за измерване, които биха могли да засекат това. В момента теорията за суперструните все по-често се разглежда от учените-физици в техните разисквания. 

Грийн смята, че именно така изглежда микроскопичния ландшафт на Вселената, който се състои от безкрайно количество вибриращи с различни честоти енергийни струни. 

При това различните честото образува различни частици, които правят заобикалящият ни свят доста многообразен. 

В момента теорията за струните се изследва от учените в Големия адронен колайдер, където с огромна скорост се сблъскват една в друга частици, в резултат на което някои фрагменти "се избиват" в други измерения. 

Превод и редакция: БЛИЦ