Брук Грийнбърг от Балтимор, Мериленд, умря преди 2 седмици на 20-годишна възраст. През по-голямата част от живота й тя е изследвана от учените в опит да разберат защо развитието й спира толкова рано. Учените се надяват, че изследването на гените на Брук Грийнбърг, наричана "Питър Пан", ще доведе до научен пробив в търсенето на ключа към вечната младост.
&nbsp;Всеки иска да знае каква е тайната на безсмъртието. Сега американски експерти са на път да го открият. Според тях ДНК на това момиче, страдало от рядко заболяване, в резултат на което физическото и умственото му развитие спират на 4-годишна възраст, вероятно крие тайната на безсмъртието, пише в. Daily Express. <br /> <br /> Медицинските експерти сега ще се опитат да &quot;надникнат&quot; още по-отблизо в тайните на Брук, изследвайки обстойно нейната ДНК и състоянието й, известно само като Синдром Х, след като са получили разрешение от близките й.&nbsp;<br /> <br /> &quot;Изследвайки по-обстойно състоянието на Брук се надяваме да научим повече за ключови механизми в процеса на стареенето - знание, което вероятно ще открие нови възможности за увеличаване на продължителността на живота, както и нови средства за борба със свързаните със старостта заболявания&quot;, казва д-р Ерик Шад от болницата &quot;Маунт Синай&quot; в Ню Йорк. <br /> <br /> Сравнявайки гените на Брук с тези на членове на семейството й, специалистите вече са открили съществени различия. &quot;Идентифицирахме известен брой специфични за Брук мутации, които обясняват състоянието й&quot;, казва д-р Шад. Експертът и колегите му обаче все още не са наясно каква е връзката между ДНК функциите на Брук и процеса на стареене. <br /> <br /> Учените ще се опитат да изолират мутациите, отговорни за ранното спиране на развитието й, и да ги използват в борбата срещу рака и други фатални заболявания. Д-р Ричард Уокър - специалист, наблюдавал Брук Грийнбърг през краткия й живот, казва, че &quot;биологичното безсмъртие е възможно, но невероятно, не