Учени са установили, че скоростта на изпаряване на влагата във въздуха е един от ключовите фактори за разпространението на коронавируса. Това съобщават световни агенции.

Изследователи са проучвали ефекта на влажността, околната среда и скоростта на вятъра върху разпространението на най-малките капчици от слюнката, които съдържат вирусни частици.

Резултатите от теоретичното моделиране и хидродинамичните експерименти показват, че високата температура и ниската относителна влажност водят до по-висока скорост при изпарението на капчици, замърсени с вируса, а това намалява жизнеспособността му.

Разстоянието, което изминават капчиците, и тяхната концентрация обаче остават значителни, дори и при високи температури, дори и ако относителната влажност е висока.

Скоростта на вятъра е друго основно условие и именно затова е нужна социалната дистанция.

Тези резултати помагат да се обясни защо пандемията се засили през юли в различни гъсто населени градове по света, при които както имаше високи температури, така и висока относителна влажност.

Учени предупреждават за възможността от втора вълна на пандемията през следващите есенни и зимни месеци, когато ниските температури и скоростта на вятъра ще увеличат оцеляването и предаването на вируса.

Превод и редакция БЛИЦ