Електронен регистър на архитектурната документация на НАГ, Столична община ще бъде изграден в рамките на проект по Оперативна програма „Административен капацитет”. Новата информационна система ще облекчи достъпа на гражданите и бизнеса до необходимата документация и ще подобри административното обслужване.
Главният архитект на София Петър Диков откри конференция, на която обяви началото на работата по изпълнение на дейностите по проекта. <br /> <br /> &bdquo;Преди една година и половина беше направен проект за преустройство на Дирекция &bdquo;Архитектура и градоустройство&rdquo; (ДАГ) като целта му беше да се създаде възможност за получаване на комплексни услуги и подобряване на обслужването на гражданите и фирмите. <br /> <br /> Вече са подобрени условията, в които ще работят служителите от Дирекция &bdquo;Архитектура и градоустройство&rdquo;, каза Петър Диков. По думите му, ще бъде увеличено работното време на служителите в ДАГ - от 8.00 до 20.00 ч., там ще бъдат изнесени офиси на &bdquo;Софийска вода&rdquo;, на &bdquo;Топлофикация&rdquo; и на &bdquo;Електроразпределение&rdquo;, като по този начин ще се даде възможност на гражданите да извършват справки в тези дружества, когато посещават ДАГ./БЛИЦ