Специалисти по сигурност създадоха софтуер за 3D принтер, с помощта на който може да бъде отпечатан пластмасов ключ, способен да отваря и най-сложно защитената врата, съобщава TechNews.bg. Т.нар. „bump” ключ се отпечатва чрез специално приложение Photobump. След като бъдат въведени параметрите на ключалката, софтуерът изпраща необходимите команди към 3D принтера за отпечатване на ключа.
Според разработчиците, новата технология не изисква непременно познания за ключалката като марка и модел. Достатъчно е да се въведе информация за позициите на пиновете и дълбочината на патрона.<br /> <br /> На този етап Photobump не е достъпен публично и се ползва само за тестващи цели. Подробности за новата технология се очаква да бъдат представени на конференцията в Снийк, Холандия, през следващия месец.<br type="_moz" /> <br /> <iframe width="520" height="293" src="//www.youtube.com/embed/2MCUXF84WuY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>