80 милиарда долара загуби са донесли през 2013 година електронните устройства, свързани с интернет, като модеми, принтери, игрови конзоли и дори хладилници, Те изразходват твърде много електроенергия, когато са в режим на готовност (т. нар. стендбай), сочи доклад на Международната агенция за енергия (МАЕ), цитиран от АФП.
МАЕ изтъква по-общо &quot;технологичната неефективност&quot; на 14 милиарда уреда с връзка към интернет в света. Агенцията е изчислила, че тази загуба би могла значително да се увеличи и да достигне 120 милиарда долара през 2020 година.<br /> <br /> През 2013 година тези 14 милиарда устройства са изразходили 616 терават часа, от които 400 &quot;са изгубени заради технологична неефективност&quot; и това ги прави силно енергоемки.<br /> <br /> МАЕ призовава да бъдат определени норми на световно равнище, за да може производителите от бранша да преминат към устройства с по-голяма енергийна ефективност.<br />