В средата на март ЧЕЗ пусна мобилна версия на уебсайта си, а най-новата услуга за потребителите е мобилно приложение, което дава информация в реално време за ремонти и аварии.
<em>Ясен Тодоров, директор &bdquo;Управление на мрежата&ldquo; в &bdquo;ЧЕЗ Разпределение България&ldquo; АД представя предимсвата на уебприложението.</em><br /> <br /> <hr /> <strong>- В средата на март ЧЕЗ пусна мобилна версия на уебсайта си, която е уникална за българския пазар. Бихте ли разказали повече за нея?</strong><br /> - В унисон със съвременните комуникации и начин на живот, в началото на 2014 г. ЧЕЗ разработи мобилна версия на корпоративния си сайт www.cez.bg. Тя е предназначена за всички притежатели на смарт устройства - телефони и таблети. Мобилната версия има няколко полезни и уникални приложения. Сред важните й предимства е бутонът за директна връзка с денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010, благодарение на който само с едно кликване при необходимост клиентът може да се свърже и да разговаря със служител на компанията.<br /> <br /> Мобилната версия предлага и бърз достъп до някои от най-важните секции на сайта на ЧЕЗ &ndash; местата за контакт с компанията, новините и актуална информация относно дейността на ЧЕЗ. Онова обаче, което е най-ценното и полезното в мобилната версия, е едно уникално за България уебприложение, което дава информация в реално време за планираните и непланираните прекъсвания на електрозахранването на обслужваната от ЧЕЗ територия в Западна България. <br /> <br /> <strong>- Какво представлява това уебприложение?</strong><br /> - Новата функционалност, която бе пусната официално на 12 март по случай Световния ден на потребителя, дава възможност на клиентите в реално време да се информират през мобилното си устройство за планираните и непланираните прекъсвания на захранването с електроенергия и очакваното време за възстановяването му. Засега ЧЕЗ единствената електроенергийна компания в България и една от малкото в Европа, която е внедрила тази функционалност. За разлика от други подобни приложения, разработени от комунални компании в България, услугата на ЧЕЗ се отнася за всички прекъсвания в Западна България, а не само столицата. <br /> <br /> Клиентите вече могат във всеки един момент през мобилния си телефон да въведат населено място и да проверят има ли прекъсване на електрозахранването и какви са причините за него. На база предварително изработен алгоритъм приложението дава и приблизителна информация за очаквания час за възстановяване на електрозахранването.<br /> <br /> <strong>- Какво наложи разработването на новата функционалност?</strong><br /> - Във всички случаи при ЧЕЗ ръководно начало е грижата за клиентите и тяхното удобство, стремежът към подобряване на качеството на услугите, които предоставяне. Например при по-голямо прекъсване на електрозахранването в София или в Плевен, на телефоните в контактния център на ЧЕЗ за половин час се опитват да се обадят около 14 000 клиенти. Не всички успяват да се свържат с оператор в рамките на 25 секунди. Надяваме се, че с новото приложение техният брой ще намалее осезаемо, тъй като много клиенти, снабдени с мобилни устройства, ще имат достъп до информацията в рамките на няколко секунди.<br /> <br /> През последните години ЧЕЗ Разпределение България извършва мащабна инвестиционна програма. За периода 2005-2013 г. само ЧЕЗ Разпределение направи 728 милиона лева капиталови разходи, свързани с подмяна и изграждане на нова мрежа, подмяна на електромери, присъединяване на нови клиенти и други. За да работят при оптимален режим, съоръженията се нуждаят от системна профилактика. Поради това съществена част от нашата работа по експлоатация и поддържане на електроенергийните съоръжения е тяхната профилактика. Тази профилактика, както и изграждането на нови съоръжения, подмяната на обелени при посегателства кабели и др. налагат и повече планирани прекъсвания.<br /> <br /> Това, което научихме от своите клиенти също е, че за тях е най- важно кога ще бъде възстановено електрозахранването, а не защо го прекъсваме (поради планов ремонт, подмяна на електромер или непланирано прекъсване).<br /> <br /> <strong>- Как функционира новото уебприложение?</strong><br /> - С цел да се осигури информационно софтуерът за новата функционалност, беше извършена цялостна промяна в работата в ЧЕЗ Разпределение България &ndash; компанията, която извършва планираните ремонти или отстранява непланираните прекъсвания. Във всички звена на дружеството бяха осъществени редица организационни мерки за по-точното планиране и управление на прекъсванията по мрежата. Информацията за тях се съдържа в т.нар. диспечерски дневник. Чрез приложението за първи път в България електроразпределителна компания предостави на клиентите информация за прекъсванията в реално време чрез връзка между интернет страницата си и диспечерския дневник. Напрактика, нововъведението е най-бързата възможност за получаване на информация в реално време за причините за прекъсване и за предполагаемия час на възстановяване на електрозахранването.<br /> <br /> <strong>- Как беше разработено новото уебприложение?</strong><br /> - Разработено е изцяло със средства на ЧЕЗ и е дело на ИТ специалистите на ЧЕЗ. В него са взети предвид всички постъпили до момента препоръки на наши клиенти. Започнахме тестове на услугата в началото на 2014 г. и до последния момент на официалното й стартиране бяха изчиствани някои несъвършенства във визуализацията с цел тя да е по-разбираема и удобна за клиентите и да има широко приложение. <br /> <br /> Напрактика, ИТ специалистите успяха да разработят мобилно приложение, което може да се ползва от всякакви мобилни устройства - например мобилни телефони на различни производители, таблети. Приложението се отваря и от стационарни компютри на адрес <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><u><strong><a href="https://m.cez.bg./" target="_blank"><span style="color: rgb(128, 0, 0);">m.cez.bg.</span></a>&nbsp;</strong></u></span>Макар че приложението бе пуснато официално, неговото усъвършенстване не е приключило и продължава. Отворени сме за коментари и препоръки, за да го направим още по-добро и полезно за клиентите.<br /> <br /> <strong>- Работите ли за скъсяване на времето, за което отстранявате аварии?</strong><br /> - Ние винаги се стремим да се усъвършенстваме. С цел да намали в максимална степен неудобствата за своите клиенти в резултат от възможни аварии, през изминалата година &bdquo;ЧЕЗ Разпределение България&ldquo; АД реализира пилотен проект за дистанционна сигнализация в реално време при прекъсване на електрозахранването по 10 електропровода. Новата система позволява времето за локализиране на авариите по мрежата на територията на София да бъде намалено повече от два пъти. Работата със сигнализаторите ще продължи и през тази година.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />