По време на обявяването на новия си център за данни във Форт Уърт, който ще заработи до края на следващата година, компанията Facebook съобщи, че има за цел до 2018 г. половината енергия за дейта центровете да идва от възобновяеми източници. Това е следващата стъпка, след като плановете им бяха до края на тази година този процент да е 25.
Новият дейта център използва изцяло енергия от вятъра, а като цяло дългосрочната цел на социалната мрежа е в даден момент да използва напълно енергия от чисти източници. <br /> <br /> Компанията дори работи съвместно с Greenpeace, за да осигури правилното и ефективно използване на енергийните източници. <br />