Учени от САЩ са успели под налягане да свият диамант повече от три пъти. Максималната степен на свиване, постигната от физиците, е 3,7 пъти. Налягането, необходимо за извършване на свиването, е равно на пет терапаскала (което е приблизително 50 милиона земни атмосфери).
Обемът на диаманта е бил намален с помощта на 176 лазерни лъча, които са създали налягане, спомогнало да се намали разстоянието между атомите на въглерода във възлите на кристалната решетка.<br /> <br /> Физиците смятат, че възпроизведените в лаборатория свръхвисоки налягания и плътност на кристала са характерни за ядрата на планети гиганти. Изследванията на учените ще позволят да се разбере повече за вътрешния строеж и за процесите на еволюция на тези небесни тела. Откритието може да се окаже полезно и за напредъка в областта на термоядрения синтез. /БЛИЦ<br />