Големите компании, свързани с информационните технологии, се подготвят да спрат своите инвестиционни програми за Русия и дори изцяло да напуснат страната, поради "неясните правила на играта". Те не поддържат последните решения на руското правителство и искат отлагане на датата за влизане в сила на закона, задължаващ държавните структури задължително да обосновават закупуването на чуждестранен софтуер.
От 1-ви януари 2016 година, държавните организации са задължени със закон писмено да обосновават закупуването на чуждестранен софтуер. Законът позволява закупуването на чуждестранен софтуер, само ако няма руски аналог. Асоциацията на европейския бизнес се обърна към правителството на Руската Федерация с молба за преразглеждане на сроковете и тази дата, за да имат чуждите компании поне половин година за създаване на съвместни критерии за локализиране на програмното осигуряване. След локализирането, този софтуер може да бъде включен в Единния регистър на руското програмно осигуряване, пише kaldata.com.<br /> <br /> &quot;Ако чуждите инвестиции са все още актуални към днешен ден, то трябва да се подходи еднакво към всички и да не се допуска дискриминацията и свободната конкуренция на руския пазар&quot; - каза генералният директор на АЕБ. Но руската асоциация на програмистите &quot;Отечествен софтуер&quot; счита, че към днешен ден, локализирането на чуждия софтуер не е възможно.<br /> <br /> Финансовите отчети от миналата година показват, че компаниите SAP, Oracle, IBM, Microsoft и Cisco са доставили в руския държавен сектор софтуер за почти 20 милиарда рубли. /БЛИЦ