Mеждународният тест за грамотност PISA, който ще се проведе тази пролет, ще бъде с радикално променен формат. Компютърен тест сменя досегашните тестови книжки на хартиен носител. Така учениците вместо да пишат и чертаят графики, ще решават виртуални задачи с анимации, падащи менюта и електронни експерименти.
Това става ясно от примерните задачи за теста, които са публикувани на сайта на Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование. Според експертите информационните технологии ще допринесат за подобряването на качеството на тестовите задачи и ще улеснят обработката на резултатите. Тази година международният тест &bdquo;PISA&rdquo; ще измерва нивото на 15-годишните ученици по четивна грамотност, математика и природни науки. Всеки пък изпитът акцентира върху една от трите области &ndash; тази година акцентът ще е върху природните науки.<br /> <br /> Условията на задачите от изпита ще визуализират природни процеси и явления, ще се използват и интерактивни симулации на научни експерименти. Така например условието на една от примерните задачи включва анимация, която показва движението на водата в електроцентрала. Учениците трябва да използват анимацията, за да определят как се променя концентрацията на сол в сладката вода от реката и в солената вода от океана.<br /> <br /> Международният изпит PISA се провежда през три години и проверява уменията по четене, математика и природни науки на 15-годишните ученици по цял свят. Последното издание беше през 2012 година. Тогава България се класира на незавидното 47-о място сред 65 развити държави в света по функционална грамотност на 15-годишните.<br /> <br /> Според изследването само 4% от българските ученици бяха постигнали отлични постижения. Резултатите показаха още, че България е страната в Европа с най-силна връзка между постиженията на учениците и тяхното социално-икономическо положение.<br /> <br />