Големият атомен колайдер трябва да бъде в изрядна форма, за да се откриват нови частици. Затова за него непрекъснато се грижат двама инспектори, които да следят всичко да е в изправност, съобщава engadget. 
Машините наблюдават структурата, процента кислород, температурата и комуникационната честотна лента на тунела в реално време. 

Роботите с наименование “ТИМ“ са автономни. Те визуализират инфрачервени изображения. 

Без тях би било трудно да се наблюдава масивният кръгъл тунел с обиколка от 17 мили.