Американски учени от Калифорнийския университет в Бъркли предложиха идеята за принципно нова конструкция на интерфейса “мозък-компютър” - т.нар. невропрах, наночастици, които да бъдат “разпръснати” по мозъчната кора, да обменят с нея сигнали и да ги предават на компютър с помощта на ултразвук.
Интерфейсът &ldquo;мозък-компютър&rdquo; (BCI) ще позволи да бъдат приемани и предавани сигнали в нервните клетки на мозъка и да бъдат използвани за управление на различни устройства с помощта на силата на мисълта. Сега прилагането им е крайно ограничено заради трудностите в интерпретацията на сигнали, постъпващи от невроните, а също заради проблема с имплантиране на електроди, тяхната краткотрайност и големи размери.<br /> <br /> &ldquo;Най-големият проблем на интерфейса &ldquo;мозък-компютър&rdquo; се заключава в това, че не съществува такава система, която би могла да бъде имплантирана в мозъка и да работи наистина дълго&rdquo; - пишат Мишел Махарбиз и неговите колеги от Калифорнийския университет.&nbsp;Целта на екипа е да създадат такъв интерфейс, който да позволи постоянното получаване на данни за работата на мозъка за дълъг период от време с по-голяма точност, отколкото е възможно сега. Основната идея на работата им е да се намалят датчиците, регистриращи активността на невроните, до размера на прашинки, а след това те да бъдат &ldquo;разпръснати&rdquo; по кората на мозъка. Всяка &ldquo;прашинка&rdquo; в тази система ще се състои от силициева микросхема, електроди за връзка с невроните и система за превръщане на ултразвуковите вълни в електрически сигнали и обратно. Специален ултразвуков предавател, който също се намира в черепа, ще ги снабдява с енергия, ще събира информация и ще предава навън данни.<br /> <br /> Пред осъществяването на тази идея има много трудности, но обнадеждава фактът, че авторите на статията са с голям опит в областта на обединяването на електрическите и нервните системи.&nbsp;Махарбиз е известен със създаването на бръмбари киборги. Действията им могат да бъдат управлявани, като се използват електроди, вградени в нервната им система и мускулите им.&nbsp;/БЛИЦ