Изследване върху зрението на морските кончета, които възприемат светлината и тъмнината по различен начин от повечето животни и човека, ще помогне на учените да подобрят способността на роботите да откриват и проследяват движещи се цели, съобщава сайтът PhysOrg.
Двама австралийски учени - Стивън Уайдърман и Дейвид О&rsquo;Керъл от университета на Аделейд, изучават зрението на водните кончета с надежда да подобрят това на роботите. Специалистите са установили, че този вид хищни насекоми разполагат с необичайна зрителна система. Тя им позволява да виждат тъмни движещи се цели, като например потенциална плячка.<br /> <br /> Визуалното възприятие при повечето животни, както гръбначни, така и безгръбначни, се състои от два канала, които обработват светлината и тъмнината поотделно, чрез съответстващи ключове в мозъка. За разлика от тях водните кончета използват комбинация от каналите и съответстващите им ключове, за да различават тъмни обекти. Учените откриват подобна способност за пръв път, но допускат, че е възможно да я притежават и други животни. Специалистите се надяват, че чрез придобитото знание ще успеят да подобрят зрението на роботите и умението им да откриват и проследяват движещи се цели.&nbsp;/БЛИЦ