Адвокатът, който в началото на месеца предяви иск срещу Фейсбук заради нарушения на поверителността, ще ограничи мащаба на делото. Той ще впише в колективния иск само 25 хиляди потребители на социалната мрежа, въпреки че желаещите да осъдят компанията се оказаха много повече.
Целта е да не се възпрепятства ходът на делото, за да може да се провери всеки акаунт. Макс Шремс ще иска обезщетение от 12.5 милиона евро за нарушения на Фейсбук, свързани с личната информация на потребителите й, и учaстието й в шпионските програми на Съединените щати.