Терористите и вражеските бунтовници са трудни за идентифициране, защото често прикриват лицата си с шалове и маски. Нов алгоритъм показа изненадващо обещаващи резултати, имайки възможността в да идентифицира лицата по техния характерен „V за победа” знак с пръстите.
Пръстовите отпечатъци се смятат за върха на биометричното профилиране, но тази област се разви значително през годините. Днес, хората могат да бъдат идентифицирани според уникалната форма на телата им, както и ушите, очите, носа и дори формата на задника. Възможно е също така да се идентифицира самоличността на дадено лице въз основа на тембъра на гласа или начина по който ходи.<br /> <br /> Благодарение на работата на Ахмад Хасанат от йорданския университет Mu'tah може да се добави още една биосигнатура към списъка, знакът &quot;V за победа&quot;.<br /> <br /> Може да изглежда случайно, но според Technology Review, един от най-ужасяващите образи на 21-ви век &bdquo;е образ на човек, в пустинни или военна униформа показващ знака &bdquo;V за победа&rdquo; с вдигната ръка, докато стои над обезглавено тяло на западна жертва.&rdquo; Преувеличено, със сигурност, но добре изразена позиция. Лицата на тези размирници обикновено са неясни, което прави идентификацията им трудна. Тук новия биометричен инструмент влиза в употреба.<br /> <br /> За да разработи инструмента, Хасанат избира 50 доброволци и снима дясната им ръка показваща знак V. Получавайки тези данни, учените определят три различни показателя, крайните точки на два пръста, най-ниската точка между тях, както и две точки на дланта. Въоръжени с тази информация, учените анализират различни триъгълни форми между точките, както и други измервания. Статистически техника е използвана за да се създадат 16 различни характеристики, полезни за идентификация. Накрая, машинен алгоритъм е бил обучен да разпознава различни знаци V.<br /> <br /> Техниката позволява на изследователите успешно да идентифицират лице с точност от 40 до 90 процента в зависимост от качеството на изображението, и променливи, като разстоянието.<br /> <br /> Това е обещаващо начало. Но Хасанат и екипът му ще трябва да докажат, че инструментът може да работи с много по-голяма база данни и, че не показва твърде много неверни положителни резултати, което изглежда доста вероятно. Разумно е да се предположи, че хората, които не желаят да бъдат идентифицирани просто ще спрат да показват с пръсти знака V.<br /> <br /> <strong>Източник: &quot;Монитор&quot;</strong><br /> <br type="_moz" />