Проф. Паоло ди Трапани от Университета на Инсубрия, Италия, след десетгодишна работа представи CoeLux - система, която изпълва затворени пространства със светлина, имитираща слънчевата, през фалшив стенен или тавански прозорец. С нея човек ще има чувството, че е лято дори през зимата.
CoeLux представлява иновативно осветително тяло, което е само няколко милиметра тънко. Изработено е от наноматериали, използва светодиоди и разчита на сложна оптична система с фотореалистично генериране на енергия, която имитира начина, по който се разпръсва слънчевата светлина.<br /> <br /> Продуктът се предлага в три варианта. CoeLux 30 създава лъч от светлина, падащ под 30 градуса, характерна за северните страни. CoeLux 45 генерира лъч от 45 градуса с неутрална светлина, характерна за Средиземноморието. И накрая CoeLux 60 дава лъч от 60 градуса с ярка светла и висококонтрастна светлина, характерна за тропичните страни. Системата на професор Ди Трапани е била финансирана от Европейския съюз и е спомената по време на тазгодишната Конвенция на иновациите в Брюксел. <br />