Има два типа лидери. Първо са тези, които сами отговарят за изграждането на целия си екип. Те са капитаните на отбора. Когато са наоколо, екипите работят на 100% от възможностите си и постигат дори невъзможното. Когато ги няма, екипите се лутат безцелно и губят своята ефективност.
Това не означава, че не са страхотни лидери, напротив, те са готови на всичко, за да видят как служителите им постигат успех,  но тези постижения зависят в огромна степен от тяхното участие.

Другият тип са лидерите, които изграждат организации около комплексна комбинация от умения/навици/практики и дисциплина. Те са ангажирани с работата на по-ниските нива и всички знаят, че стоят зад най-важните решения в компанията, но успехът на екипът не зависи особено много от тяхното участие. Тези лидери изграждат фирмена култура, а не йерархия.

Най-добрите шефове са създатели на офис културата и фирмена идентичност. Те не се интересуват от това да бъдат в светлините на прожекторите и да се представят за всемогъщи и всезнаещи, а да създадат работна среда, която да дава възможност за развитие, поемане на отговорност, инициатива и в крайна сметка за естествен процес на професионален растеж.

И така, как го постигат? Какво е нужно, за да създадат такава среда?

1. Рутина
Продуктивните офиси следва рутина, също като ефективните хора. Имате среща в понеделник сутрин , на която се поставят задачите за седмицата и такава в петък, която да затвори работния цикъл. Без значение за каква рутината точно става въпрос, ако се създава чувство за общност и отговорност, значи е ефективна. Целта на рутината е премахването на въпроса „Какво ще правим?“. Веднъж щом решите този проблем, всички членове на екипа могат да се концентрират върху по-важните задачи.

2. Отговорност
Ако офисът ви е пълен с хора, които сочат с пръст и винят другите за своите неуспехи, никой няма да получи възможност за развитие и растеж. Промяната трябва да започне от най-високите нива. Ако един лидер не може да поеме отговорност за своите действия, какво може да се очаква от мениджърите под него и от тези под тях.

Великите шефове знаят, че отговорността трябва да бъде част от фирмената култура. Важно е именно те първи да дадат пример със своите действия, а не с празни думи, за да изградят един отговорен екип.

3. Слушане
Голяма част от работата в екип се свежда до слушането. Хората са готови да минат през ада, ако се чувстват чути и ценени. Добрите лидери не свеждат работата си до нареждане и заповядване. Те вярват в слушането.

Те отделят време за въпросите, чувствата, тревогите и недоволствата на своите служители, и вдъхновяват другите да следват техния пример. Това създава обстановка, която кара хората свободно да споделят своите мисли и чувства, което засилва тяхната привързаност към организацията. 

4. Доверие
Малко са нещата, които са толкова токсични, колкото една работна среда, в която никой не вярва на никого и всеки говори зад гърба на други. За да се създаде един ефективен екип, неговите членове трябва да вярват, че могат да се доверят един на друг.

Добрият шеф задава този стандарт на взаимодействие още от самото начало. Той отговаря за изграждането и запазването на това доверие, предприемайки нужните мерки за отстояването на приетия стандарт, във всички нива на работа. Никой не е ефективен, ако средата, в която работи, не го кара да се чувства емоционално защитен.

5. Работна етика
Организациите, които обичат да се хвалят и потупват по рамото за добре свършената работа, отделят много внимание на великите постижения и успехи, но нямат нужната дисциплина, за да дискутират трезво и реалистично посоката,  в която върви компанията.

Великите лидери не се поддават на емоциите и не витаят в облаците. Те знаят колко важно е да запазят концентрация и да бъдат скромни при постигането на успех. Енергията им е насочена най-вече към създаването на работна етика, която поставя на първо място качеството. Всичко зависи от работната ви етика, без нея, името ви е просто едно заглавие в поредното краткотрайно прессъобщение.

6. Конструктивна критика
Има разлика между този, който преглежда всеки малък детайл по вашата работа, просто защото може да си го позволи, и такъв, който го прави, за да ви помогне да станете по-добър и да поправите грешките си.  Изключителните шефове са майстори в тази сфера. Те могат да ви дадат конструктивна критика и да ви натиснат достатъчно здраво за да свършите работата си по-добре, без да ви унизят и прекършат вашия дух, докато го правят. Те изкарват наяве пълния потенциал на своите служителите.

Добрият шеф е като добрия треньор. Има моменти, когато ви ядосват и ви карат да си мислите, че са прекалено строги и взискателни с вас. В края на краищата, вдигате глава нагоре и осъзнавате, че са опитвали да ви научат на важен за вас урок. Ако са се справили добре със задачата, ще им бъдете благодарен за всичката критика и за трудните моменти, пред които са ви изправили.

7. Семейство
Много вероятно е да прекарвате повече време с хората, с които работите, отколкото със собственото си семейство. Добрите шефове не се възползват от този факт. Те намират начин да направят така, че инвестираното от вас време да си заслужава. За тях вие сте част от семейството.

Те създават работна среда, в която нямате търпение да се срещнете отново със своите колеги. В тези случаи, думата „офис“ е недостатъчна, за да се опише мястото, в което работите с хора, които гордо може да наречете „семейство“ и където всички могат да, че „Обичат хората, с които работят!“

Източник: manager.bg.