Днес, 2 август 2021 г., Районна прокуратура-Пазарджик разпореди извършването на проверка във връзка с публикации в медиите за възникнал инцидент – нарушаване на обществения ред и повреждане на имущество, в нощно заведение в гр. Велинград на 30 срещу 31 юли 2021 г.

Целта е да се изяснят действията на служител на дирекция „Вътрешна сигурност“ към МВР, чийто син е присъствал в заведението по време на произшествието.

Районна прокуратура-Пазарджик е дала указания проверката да бъде извършена от друга структура в МВР, определена от ръководството на Министерството на вътрешните работи. Срокът за приключването е два месеца.