Човек не на шега може да си изкара акъла, когато разбере какво съдържа една капка морска вода. Особено, ако я види увеличена цели 25 пъти.
Ларви, малки рачета, бактерии, зоопланктон, хайвер, червеи. Всичко това се съдържа в една солена капчица вода. <br /> И следващият път, когато глътнете морска вода, може да сте уверени, че сте си хапнали малко планктон. <br /> <br />