Френската компания Spotter разработи програмно осигуряване, което, според техните думи, е в състояние да идентифицира сарказма в Интернет страниците и коментарите. Създадената програмна платформа сканира социалните мрежи и другите Интернет-източници и създава отчет за репутацията на своите клиенти.
Клиенти на Spotter са Европейската комисия, Air France и други големи компании и организации. Както и други подобни програми, така и това програмно осигуряване се занимава с анализ на семантиката, лингвистиката и евристиката. Но както и всяка друга система с компютърен анализ на данните, така и това приложение често има проблеми с тънките моменти на човешката реч, като сарказъм и ирония, но ето че разработчиците от Spotter са успели да преодолеят този проблем. <br /> <br /> Spotter признават, че получените резултати са далеч от идеалното и засега не бива изцяло да се доверяваме на машината. Процентът на разпознаване на сарказма достига 80% и според авторите на програмата, само преди няколко години подобен резултат е бил немислим - тогава сарказмът се е разпознавал в 50% от случаите. <br /> <br /> Програмистите споделят, че програмата работи с 29 езика, а най-често им се налага да работят с оплаквания за лошо обслужване. На теория, подобни системи се създават с цел определяне репутацията на различните фирми и компании, за анализ на успеха на пазарните продукти и други. На практика, използването на тази технология може да бъде много по-широко./БЛИЦ<br />