Телескопът MOST (Molonglo Observatory Synthesis Telescope) в Южното полукъбо е регистрирал първия бърз радиоимпулс, за което на своята страница във Facebook съобщава проф. Матю Бейлс, директор на Центъра по астрофизика и суперкомпютри в технологичния университет на Суинбърн (Австралия.
Бързият радиоимпулс (fast radioburst или FRB) е открит от докторанта Маниша Калеб, която е започнала да работи на телескопа преди по-малко от месец.&nbsp;<br /> <br /> До днес са известни по-малко от двадесет FRB импулса. Част от тези явления, които учените наричали перитони, първоначално много озадачавали изследователите, а след това се оказали идващи от близката кухня при отварянето на вратичката на микровълновата фурна.<br /> <br /> Информацията за първия бърз радиоимпулс е публикувана от астрофизика Дънкан Лоримър през 2007 година, макар че той използвал архивни данни и самият импулс бил о 2001 година.<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201603/00225.jpg" width="520" height="429" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> Регистрираният бърз радиоимпулс. Двата канала (212 и 213) ясно фиксират мощен импулс, който мигновено изчезва.<br /> <br /> Природата на тези импулси и до днес не е ясна &ndash; техен източник трябва да е нещо много мощно и компактно, например сблъскващи се неутронни звезди, колапс на неутронни звезди в черна дупка или единично изхвърляне на енергия от свръхнова преди взрив.<br type="_moz" /> <br /> Мощността на такова събитие е много голяма &ndash; за една секунда се отделя толкова енергия, колкото Слънцето произвежда за 10 000 години. Краткостта на сигнала сочи малки размери на източника.<br /> <br /> Поради дисперсията на светлината късите вълни пристигат по-рано от дългите. По величината на дисперсията може да се определи колко далече се намира източникът &ndash; всичко сочи, че той не е в нашата галактика.<br /> <br /> Независимо че досега природата на FRB е неизвестна, те са помогнали да се проверят нашите знания за междугалактичното вещество &ndash; величината на дисперсията на сигнала изцяло потвърждава предишните представи за температурата и плътността на плазмата и изобщо за цялата барионна материя.<br /> <br /> MOST е най-големият радиотелескоп в Южното полукълбо. Той се състои от 7744 отделни антени, обединени в два 800-метрови ръкава, разположени в посока изток-запад. Сумарната събираща площ на антените е 18 000 квадратни метра. Основните научни цели а програмата BURST на телескопа Молонгло е търсенето на нови радиоимпулси, откриванен на пулсари и пр.<br /> <br /> След петгодишно прекъсване, свързано с модернизация, телескопът наскоро е възобновил работа. По предварителни оценки на година протичат няколкостотин импулса, които са преминавали незабелязано. Изследователите разчитат, че с въвеждането на новото оборудване (телескопът е сменил названието си на UTMOST &ndash; Upgraded telescope MOST) в близко време ще могат да получат значителен обем от нови данни.<br /> <br /> Поради ориентацията на телескопа точността на определянето на координатите на FRB импулсите е около 10 ъглови секунди в посока изток-запад и цял градус в посока север-юг, което осезаемо затруднява търсенето на източниците на тези сигнали от други телескопи.<br /> Планираната за близко време допълнителна модернизация на оборудването трябва да повиши точността на регистриране на импулси.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Източник: Мегавселена<br /> <br /> <br type="_moz" />