Висшите училища трябва да преосмислят и прецизират съотношението на специалностите, а единственото, което може да направи правителството, е да увеличи издръжката за специалностите, от които страната ще има по-голяма нужда в бъдеще. Това заяви във Варна министърът на образованието и науката Даниел Вълчев, който участва в традиционната среща на ректорите на медицинските университети.
Според него е необходима промяна в логиката и във висшите училища да има "по-широк вход и по-тесен изход". Министърът коментира, че исторически системата е порочна, защото големият проблем е влизането в университет, а не завършването му. Според министъра висшите училища, които не са приели матурата за вход, са сгрешили.
Новият закон за училищното образование ще кодифицира цялата материя, която е пръсната в два закона, каза Вълчев. По думите му в закона ще има конкретни нови неща, сред които ще бъдат начинът на финансиране, завършването на основно образование след седми клас, изходът след 10-ти и 12-ти клас в средното образование. /БНР