Днес в Академията на МВР се провежда задължителният изпит по български език и литература за кандидат курсантите.
Изтеглената тема е "Българският свят в романа "Под игото" от Иван Вазов". /БЛИЦ