Открит Национален форум на тема: “2009: Проблеми на висшето образование и науката в България“. Форумът се организира Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”- КНСБ и Университетски синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ при Софийски университет „Св. Климент Охридски". Той ще се проведе на 13 март 2009 г.(петък) от 13.30 часа в новата Конферентна зала на Софийския университет (Северен корпус), а ректорът – проф. Иван Илчев ще приветства гостите и участниците.
От името на Съвета на ректорите изказване ще направи проф. Станислав Семерджиев – зам.-председател и ректор на НАТФИЗ.
Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов ще акцентира върху добрите европейски практики в областта на законите, финансирането и мениджмънта на висшето образование и науката, които трябва да се прилагат в България.
Председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р Лиляна Вълчева ще представи анализ на трудовите възнаграждения в системата на висшето образование и науката, както и на ефективността на социалния диалог във ВУ и БАН. ВОН ще предложи антикризисни мерки за 2009, които да залегнат в обща Програма за действие с Комисията по образование и наука към НС, МОН, МФ, гражданските организации и институции.
За участие във форума са поканени: вицепремиерът Даниел Вълчев и експери от МОН, председателят на Комисията по образование и наука в НС Лютви Местан, министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, министърът на финаните Пламен Орешарски, секретарят на президента на Р България по социалната политика Николай Николов, изпълнителният директор на ИА «ГИТ» Гълъб Донев, представители на Управителният съвет на ректорите, ректорите на ВУ, ръководствата на БАН, Националната агенция за оценяване и акредитация, Висшата атестационна комисия, Съюза на учените, Движението на младите учени, Националното представителство на студентските съвети, експерти на КНСБ и синдикалните ръководства на ВУ и БАН от София и страната. /БЛИЦ