Близо месец след като Съюзът на съдиите в България (ССБ) проведе годишното си Общо събрание, публична информация за обсъжданите въпроси и взетите решения липсва. Необичайно, но на сайта на организацията няма дори следа, че събранието, насрочено на 10-11 май във Велико Търново, изобщо се е състояло. За сравнение – от архивни публикации е видно, че в миналото ССБ са канили на своите годишни сбирки журналисти и представители на чуждестранни неправителствени организации, осигуряващи финансова подкрепа, пише "Правен свят".
 

В навечерието на това Общо събрание от "Правен свят" са установили, че за да претендира за по-широка представителност сред магистратите, ръководството на ССБ продължава да счита за членове на организацията бивши съдии, като главния съдебен инспектор и петима от кадровиците от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС). В писмени отговори Теодора Точкова, Цветинка Пашкунова, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев, Олга Керелска и Драгомир Кояджиков информираха, че от момента на освобождаването им като съдии са прекратили задължителното плащане на членски внос към организацията. Шестимата бивши магистрати не знаеха защо имената им са фигурирали в списък с членовете на ССБ, актуален към месец септември 2018 г., при положение, че не са заплащали  финансова такса. От ССБ не пожелаха да коментират  употребата на имената на ръководителя на Инспектората към ВСС и на членовете на ВСС. Темата обаче е била разисквана във Велико Търново.
 
От справка в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел стана ясно, че Общо събрание на ССБ на 10 и 11 миналия месец все пак се е състояло, макар и с отчайващо ниска бройка на присъстващите. Това обяснява и защо ръководството упорито отказва да публикува актуален списък с членуващите в организацията съдии. На 11 май 2019 г. за първоначално насрочения час за откриване на събранието са присъствали 53-ма от членуващите в НПО-то, които според списъчния състав би трябвало да наброяват 575 (в миналото от ССБ твърдяха, че членовете им наброяват над 1000 съдии). По данни на ВСС действащите съдии у нас към 9 април т.г. са 2210.

Час по-късно, каквото е изискването на закона при липса на кворум (присъствие на поне половината от членовете), Общото събрание е започнало, макар и без увеличение на присъстващите 53-ма души. По всичко изглежда, че оглавената през ноември 2018 г. от съдията от Софийския апелативен съд (САС) Калин Калпакчиев организация изживява дълбока криза на доверието. Все пак на проведеното преди половин година ОС са присъствали двойно повече членове на ССБ – малко над 100, докато във Велико Търново са се събрали малко над 50. При положение, че само в ръководните органи на ССБ – Управителен съвет и Контролен съвет участват общо 10 съдии. Любопитен момент е, че макар годишното събрание на ССБ да се е провело във Велико Търново, на него не е присъствал нито един съдия, който правораздава в старата българска столица.
 
Макар и със символичен кворум, Общото събрание е приело промени в Устава на организацията, една от които е продиктувана именно от разкритията за наличието на "мъртви души" в членската маса на ССБ. За да избегне занапред конфузната ситуация, бивши или напуснали съдии да продължават да се водят членове, без да плащат задължителната такса, а същевременно от тяхно име да се приемат становища по въпроси, свързани с цялата съдебна система и с другите власти, ОС на ССБ е въвело т.нар. "почетно членство", което дава право на участие във всички форуми на Съюза, но без право на глас. "Почетен член" може да бъде лице, което е освободено от длъжността "съдия" и "има съществен принос в развитието на организацията", гласи още промяната в Устава.
 
За духа на Общото събрание може да се съди по факта, че малцината присъствали съдийски активисти дори не са повдигнали допълнителни въпроси, а събитието е било набързо закрито. Преди това да се случи, неколцината членове на прокарващата политико-икономически и лобистки интереси в правосъдието организация все пак са се подложили и на самокритика. Били са обсъдени "ниската събираемост на членския внос и инертността на членската маса", като се е взело решение "приоритетно да се работи за увеличаване на членската маса чрез провеждането на повече дискусии с колеги в страната".
 
От протокола се разбира още, че много бегло са били обсъдени и "проблемите с натовареността и възнагражденията", но до конкретни идеи за решения не се е стигнало. Това само по себе си показва, че макар и с намаляваща членска маса, ръководството на ССБ изглежда предпочита да продължи да лобира в полза на външни за системата интереси, да изразява позиции по политически въпроси и да се опитва да влияе при избора на административни ръководители на ключови за съдебната власт постове, вместо да търси решения по актуалните и важни за всички магистрати теми.