Над 70 нарушения са били открити в АГ болниците в София при проверките на Здравната каса, разпоредени спешно от управителя й д-р Нели Нешева. Проверки са направени на 777 случая, отчетени за периода от началото на август до края на октомври тази година, по клиничната пътека, съобщи бТВ.
Инспекторите са установили няколко случая, за които няма данни за извършено серологично изследване за сифилис, което е една от задължителните диагностични процедури. <br /> <br /> В три случая е установено, че пациентките са дехоспитализирани с покачващи се патологични стойности на левкоцити в кръвта и прогресивно намаляващо ниво на хемоглобина в кръвта. При един случай е установено, че пациентка след раждане секцио е дехоспитализирана с много високо ниво левкоцити и спряно антибиотично лечение 2 дни преди това. <br /> <br /> Открити са 10 случая, при които основната оперативна дейност по клиничната пътека е извършена от лекари-специалисти, които не са посочени в списъка на лекарите, определени от болницата да изпълняват дейности по тази клинична пътека. Независимо от това, тези лекари са извършвали основни диагностични и лечебни дейности на пациентки и клиничните пътеки са отчетени към НЗОК. В тези случаи родилките са правили избор на екип от лекари, които не са посочени от лечебното заведение за работа със Здравната каса. <br /> <br /> В други 10 случая при извършване на оперативните дейности анестезиолозите, вписани като участващи в интервенцията, също не са посочени в списъка на лекарите специалисти, оказващи медицинска помощ по съответната клинична пътека.<br /> <br /> Открити са и нарушения и в медицинската документация. В две лечебни заведения липсва на общодостъпно място в сградата информация за стойността на клиничните пътеки и безплатно предоставените медицински услуги. <br /> <br /> В друго лечебно заведение е установено, че няма регламент по отношение на избор на екип, а има ценоразпис за &bdquo;ВИП пакет и услуги&ldquo;. Сумите, заплащани от пациентките там, варират от 1200 лв. до 2500 лв., като избор на тези допълнителни услуги са направили 99% от родилките.<br /> <br /> Само в едно лечебно заведение част от пациентките са заплатили суми за избор на екип в размер над допустимия, определен в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. <br /> <br /> За всяко отделно нарушение контролните органи на НЗОК са наложили санкции от 200 до 500 лв./БЛИЦ<br />