102 524 лв. без ДДС е цената, предложена от „Алимар Клима” ЕООД – единственият участник, допуснат до отваряне на ценовите предложения в обявената от МДААР обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Министерството на държавната администрация и административната реформа и обектите за представителни и социални нужди на държавната администрация, управлявани и стопанисвани от МДААР”.
Другият участник - „Нектайм" ЕООД - беше остранен от отваряне на ценовите оферти поради несъответствие на изискуемите документи.  /БЛИЦ