110 000 000 лева за директни плащания на площ за 2008 година са преведени днес на близо 15 000 земеделски производители. Това съобщи днес изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” – Агенция САПАРД Ализан Яхова по време на регионална среща-дискусия на тема: „Общата селскостопанска политика – възможност за устойчиво развитие на земеделието” в град Сандански, която се проведе под патронажа на вицепремиера Меглена Плугчиева.
Вицепремиерът Меглена Плугчиева заяви, че България трябва да разработи успешни модели за бъдещо развитие на земеделието у нас, съобразени с новите предизвикателства в европейски и световен план и променящата се Обща селскостопанска политика. Тя посочи още, че по отношение на политиката за развитие на селските райони се предприемат мерки за облекчаване на правилата по Програмата. Очаква се през май да бъдат приети промени в две от мерките – за агроекологичните плащания и за младите фермери, като документи за тях да бъдат приемани в областните дирекции, за да се облекчи работата на централно ниво.
Специален гост на форума бе Франц Фишлер, бивш министър на земеделието на Австрия и два мандата еврокомисар по земеделие на ЕК. Той направи обстоен анализ в перспектива до 2050 година за базисните принципи на изграждането на общата аграрна политика на съюза. Фишлер очерта няколко проблемни полета, които задават приоритетите на изграждането на националните и индивидуални визии за бъдещето. Той подчерта необходимостта от прецизен анализ на всички съвременни предизвикателства като промяна на климата, намаляващи водни и енергийни ресурси, както и същевременно увеличаваща се потребност от производство на повече и по-качествени храни в световен мащаб, продължаваща миграция на населението от селските райони към градовете. Основните проблемни полета, върху които всяка страна и всеки земеделски производител ще трябва да гради своята лична стратегия за бъдещето, са прецизно съобразяване с всички тези условия, както и внимателен подход при преценка на пазара, високотехнологично обработване на земята с все-по малко усилия и с постепенно и пълно налагане на договорното обработване на земята след отпадането на квотите за производство, производство на биогориво от второ поколение и устойчиви мерки за справяне с конюнктурата на пазар, която ще налага все по-непостоянните цени, които ще се променят все по-често и с по-големи амплитуди. /БЛИЦ