143 населени места са били без електрозахранване към 11 часа, в резултат на тежката метеорологична обстановка в Североизточна България, обслужвана от Е.ОН България Мрежи АД, съобщиха от дружеството. Към този час на някои места електрозахранването е възстановено.
112 екипа на дружеството работят по отстраняването на повредите. Служителите на компанията разполагат с необходимата техника, оборудване и материали за спра-вяне със сложната ситуация.
Бурният вятър, достигащ 25 метра в секунда в областите Варна, Силистра, Добрич, Шумен, Русе, както и обилният снеговалеж и снегонавя-вания в областите Велико Търново, Разград и част от област Шумен са причина за изключването на електрозахранването по 44 електропровода средно напрежение на компанията.
На територията на област Велико Търново има 15 изключени електропровода, в резултат на което 32 населени места са без електрозахранване. 31 екипа на компанията работят по отстраняването на повре-дите.
На територията на област Русе има 2 изключени електропровода, в резултат на което 5 населени места са без електрозахранване. 5 екипа работят по възстановяване на електрозахранването.
На територията на област Силистра има 10 изключени електропровода, което е причинило прекъсване на електрозахранването в 41 населени места. 30 екипа работят по отстраняването на повредите.
На територията на област Разград са изключени 6 електропровода, в резултат на което 20 населени места са без електрозахранване. 20 екипа работят по отстраняването им.
На територията на област Добрич има 5 изключени електропровода, което е прекъснало електрозахранването в 13 населени места. 10 екипа на компанията работят по възстановяване на електрозахранването.
На територията на област Варна изключилите електропроводи са 3, като това е причинило прекъсването на електрозахранването на 6 населени места. 6 екипа работят по отстраняване на повредите.
На територията на област Шумен са изключили 3 електропровода, в резултат на което 26 населени места са без електрозахранване. 10 екипа работят по възстановяване на електрозахранването.
Освен електропроводи, лошото време причини повреди на трафома-шини и други съоръжения от електроразпраделителната мрежа. Служителите на компанията правят всичко възможно в рамките на светла-та част на деня да възстановят електрозахранването във всички населени места и в момента част от гореспоменатите аварии са отстранени. /БЛИЦ