Близо 15 хил. студенти са отпаднали от висшите училища през академичната 2012-2013 г. по данни на Министерството на образованието. Основните причини, поради които кандидат-висшистите спират обучението си, са слаб успех, незаверен семестър, здравословни или семейни проблеми.
По тези причини най-много студенти отпадат от Техническия университет в София - 1776. Там най-голям е процентът на прекъсващите в I курс. Според преподавателите причината е в тежката материя, която се оказва непосилна за част от студентите. Второ място по брой прекъснали студенти заема Пловдивският университет &quot;Паисий Хилендарски&quot;, като там най-много са напусналите филологическите специалности. Между 25 и 30% от възпитаниците на висшето училище прекъсват в I и II курс. Около 15 на сто приключват следването си в III и IV. Има устойчива тенденция през последните 10 години 55% от приетите да завършат.<br /> <br /> Университети, в които няма нито един прекъснал, са Великотърновският, Американският и Военната Академия. Близо 9600 пък са отпаднали през миналата академична година по свое желание или защото са били отстранени. /БЛИЦ