По данни на Българския червен кръст от началото на годината 15 деца са се удавили на неохраняеми плажове и водоеми. За цялата изминала година броят им е бил 22.
<p>&quot;Анализът на инцидентите показва, че в повечето случаи те са резултат от обстоятелства, които могат да бъдат избегнати. Според данните, смъртта за удавените момчета и момичета е заради липсата на контрол, включително и родителски, както и заради слабата плувна подготовка на децата. Затова е необходимо да се обърне особено внимание на образователните инициативи, които ще повишат информираността на децата за опасностите, които крият необезопасените водоеми. Кметовете на общини трябва ефективно да прилагат санкционната дейност в случаите на констатирани нарушения, но и да създадат подходящи места за свободното време на младите хора&quot;. Това е написала Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето в писмо до Националното сдружение на общините с молба за съдействие. <br /> <br /> Жечева настоява кметовете да разпоредят извършване на проверка на водните обекти на територията на поверената им община по отношение на спазване на правилата за обезопасяване при стопанисването и управлението им, детайлно регламентирани в Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи.</p> <p>&nbsp;&quot;Само чрез съвместните усилия на ангажираните институции ще се постигне положителен резултат в посока предотвратяване на бъдещи инциденти с деца&quot;, завършва писмото си Ева Жечева.</p>