Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 150 000 лв. на „СК-ОК Автотранс” ЕООД за имитация на таксиметровата компания " О'кей Супертранс".

Производството е образувано по молба на „О’КЕЙ Супертранс” АД. И двете дружества предлагат таксиметрови услуги в София.
КЗК установи, че при осъществяване на своята дейност автомобилите на фирма „СК-ОК Автотранс”, преди това известни под името „ОК-Автотранс”, използват стикери с рекламното лого „ОК”, което напълно наподобява логото на молителя и е негова запазена марка. По този начин идентичният за двете дружества знак въвежда потребителите в заблуждение относно цените на таксиметровия превоз, предлаган от СК-ОК Автотранс, които не са фиксирани.
Комисията счита, че използването на знака „ОК” от „СК-ОК Автотранс” е заблуждаваща реклама и създава потенциална възможност за накърняване интересите на потребителите и на молителя.
КЗК постанови прекратяване на нарушението. /БЛИЦ